.
.
.
.

...

Beauty Of The Beast text ang. + čes.

5. dubna 2008 v 19:03 | Marsí a Káťa
[Long Lost Love]
Trees have dropped their leaves,
Clouds their waters
All this burden is killing me
Distance is covering your way,
Tears your memory
All this beauty is killing me
Oh, do you care,
I still feel for you
So aware,
What should be lost is there
I fear I will never find anyone
I know my greatest pain is yet to come
Will we find each other in the dark
My long lost love
[One More Night To Live]
Safely away from the world
In a dream, timeless domain
A child, dreamy eyed,
Mother's mirror, father's pride
I wish I could come back to you
Once again feel the rain
Falling inside me
Cleaning all that I've become
My home is far but the rest it lies so close
With my long lost love under the black rose
You told I had the eyes of a wolf
Search them and find the beauty of the beast
All of my songs can only be composed of the greatest of pains
Every single verse can only be born of the greatest of wishes
I wish I had one more night to live
A saint blessed me, drank me deeply
Spitting out the misery in me
Still a sinner rapes 1000 saints
Sharing the the same hell with me
Sanest choice in the insane world...
Beware the beast but beware the feast he offers
[Christabel]
"Oh, sweet Christabel. Share with me your poem.
For I know now, I'm a puppet on this silent stage show.
I'm but a poet who failed his best play.
A Dead Boy, who failed to write an ending
To each of his poems."
ČJ překlad:
(Long Lost Love)
Stromy shodily své listí
Mraky svou vodu
Celé tohle břemeno mě zabíjí
Vzdálenost zakrývá tvou cestu
Slzy tvou paměť
Všechna tato krása mě zabíjí
Och, staráš se
Stále s tebou cítím
Tak si dej pozor,
To co může být ztraceno je zde
Bojím se, že nikdy nikoho nenajdu
Vím, že má největší bolest teprve přijde
Jeden druhého najdeme v temnotě
Má dlouho ztracená lásko
(One More Night To Live)
Bezpečně pryč ze světa
Do snu, věčné domény
Zasněně hledící dítě
Matčino zrcadlo, otcova hrdost
Přál bych si, abych se mohl vrátit zpět k tobě
Znovu pocítit déšť
Padající do mě
Očišťující vše, čím jsem se stal
Můj domov je daleko, ale odpočinek leží tak blízko
S mou dlouho ztracenou láskou pod černou růží
Řekla jsi mi, že mám oči vlka
Pátrej po nich a nalezneš krásu zvířete
Všechny mé písně můžou být složeny pouze s největšími bolestmi
Každý jednotlivý verš se může zrodit pouze z největších přání
Přál bych si žít ještě jednu noc
Svatá mi požehnala, hluboce se ze mě napila
Vyplivla mé utrpení
A přece jeden hříšník znásilní tisíc svatých
Sdílela se mnou stejné peklo
Nejrozumnější volba v tomto šíleném světě:
Dej si pozor na zvíře, ale užij si hostinu, kterou nabízí
(Christabel)¨
"Ó, sladká Christabel. Poděl se se mnou o svou báseň.
Teď vím, že jsem loutka na tomto tichém jevišti.
Jsem básník, který neuspěl se svou nejlepší hrou.
Mrtvý Chlapec, který nedokázal napsat závěr
Ke každé ze svých básní."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.