.
.
.
.

...

Devil & The Deep Dark Ocean text ang. + čes.

5. dubna 2008 v 14:06 | Marsí a Káťa
A snowy owl above the haunted waters
Poet of ancient gods
Cries to tell the neverending story
Prophecy of becoming floods
An aura of mystery surrounds her
The lady in brightest white
Soon the incarnate shall be born
The Creator of the Night
Deep dark is His Majesty's kingdom
A portent of tomorrow's world
There shall the liquid give Him power
The red-eyed unborn lord
Fatal embrace of the bloodred waters
The cradle of infinite gloom
The spell to master this Earth
Carven on an infant's tomb
"I will die for the love of the mermaid
Her seduction beauty and scorn
Welcome to the end of your life
- Hail the Oceanborn!"
"Disgraced is my virginity
Death has woven my wedding dress
Oh Great Blue breathe the morning dew
For you are the cradle of the image of god"
"Brave now long rest is sweet
With me here in the deep"
"I prayed for pleasure wished for love
Prayed for your - "
"Never pray for me!"
"Who the hell are you for me
But a mortal dream to see?"
"This apathetic life must drown
Forever just for me"
"Leave me be
Leave me be
Leave me be...ee...eeee"
"From cradle to coffin
Shall my wickedness be your passion"
We shall come to set the dolphins free
We shall wash the darkened bloodred sea
Our songs will echo over the mountains and seas
The eternity will begin once again in peace
ČJ překlad:
Sněžná sova nad strašidelnými vodami
Básník prastarých bohů
Pláče a vypráví nekonečný příběh
Proroctví přícházejících záplav
Obklopuje ji aura tajemství
Dámu v zářící bílé
Už brzo bude znovuzrozen
Stvořitel Noci
Hluboce temné je království Jeho Veličenstva
Zlá předzvěst zítřejšího světa
Tekutina dá sílu Jemu
Rudookému nenarozenému pánovi
Smrtelné obětí krvavě rudých vod
Kolébka nakonečného šera
Kouzlo ovládne celou Zemi
Vyhloubí hrob nemluvněti
"Zemřu pro lásku mořské panny
Její svůdnost a pohrdání
Vítej na konci svého života
- Pozdrav Zplozence oceánu!"
"Zneuctěno je mé panenství
Smrt utkala můj svatební šat
Ó Ohromná Modrá vydechuje ranní rosu
Protože jsi kolébkou podoby boha"
"Sladky je dlouhý odpočinek
Se mnou tady v hlubině"
"Prosila jsem o uspokojení z lásky
Modlila jsem se k tobě -"
"Nikdy se ke mně nemodli!"
"Kdo pro mně ksakru jsi
Kromě smrtelného obrazu, který vidím?"
"Tento lhostejný život musí být utopen
Navěky jenom pro mě"
"Nech mě být
Nech mě být
Nech mě bý...ýý...ýýýt"
"Od kolébky k rakvi
Bude má špatnost tvou vášní"
Přijdeme osvobodit delfíny
Přijdeme očistit temné krvavě rudé moře
Naš písně se bude ozývat přes hory a moře
Věčnost začne ještě jednou v pokoji
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.