.
.
.
.

...

The carpenter text ang. + čes.

5. dubna 2008 v 11:20 | Marsí a Káťa
Who are you? Man condemned to shine a salvation
Throughout the centuries
Why? Was the wine of the grail
Too sour for man to drink
The carpenter
Carved his anchor
On the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
Lay the tools of the one who for us had died
Tools of the carpenter
The one they lick
The same old sick
Dream of their precious saviour
Kiss them deep
And make them weep
Over promises of eternal peace
The carpenter...
I hear you
Through the symphonic voices of nature
The purity I could never doubt
They tell me to lie on the grass
And observe my saviour
The one crucified to the chirping of birds
The carpenter...
ČJ překlad:
Kdo jsi? Muž odsouzený k tomu, aby šířil spasení
Během staletí
Proč? Bylo víno grálu
Příliš zatrpklé na to, aby ho pil člověk
Tesař
Vyřezal svou kotvu
Do umírajících duší lidstva
Do hrobky tohoto neznámého vojína
Polož nástroje toho, kdo pro nás zemřel
Nástroje tesaře
Ten, koho líbají
Starý a nemocný
Sen jejich vzáceného spasitele
Polib je hluboko
A rozplakej je
Sliby nekonečného míru
Tesař...
Slyším tě
Skrze sympfonické hlasy přírody
Čistotu o jaké bych nikdy nedokázal pochybovat
Řekli mi, ať si lehnu na trávu
A pozoruju svého spasitele
Toho, kdo byl ukřižován za zpěvu ptáků
Tesař...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.