.
.
.
.

...

Keltský stromový horoskop 1

18. května 2008 v 13:19 | Zuza -Paige
Keltský stromový horoskop
Keltský horoskop podle stromokruhu
jednotlivé stromy horoskopu symbolizují podobně jako ve zvěrokruhu vlastnosti, které mají lidé narození v tomto období. Strom může být jako znamení ve stromokruhu jednou, jde-li o slunovraty a rovnodennost, nebo dvakrát či čtyřikrát (Topol). Jednotlivá období mohou být posunuta až o tři dny vpřed i vzad, což je dáno dvěma fakty: sami Keltové neměli dostatečně přesný kalendář, který by počítal s přestupnými roky, a museli ho proto průběžně zpřesňovat podle rovnodenností a slunovratů. Pokud však bylo onen den zataženo, často se jim posunul. Navíc byly tyto poznatky získány podle zápisků dávných římských historiků, kteří sami neměli dostatečně přesné kalendáře (a navíc jich měli mnoho různých).
Lidé Topolu
Topol je strom lidí, kteří se narodili v období:
6. 11. - 14. 11.
5. 2. - 13.
2. 7. 5. - 15. 5.
6. 8. - 14. 8.
Topol je v keltské mytologii velmi důležitý strom. V našem stromokruhu se vyskytuje dokonce čtyřikrát vždy po keltských svátcích Samhainu, Imbolcu, Beltinu a Lugnasadu. Stejně jako topol bývají lidé narození v době jeho vlády přímočaří a rovní. Mívají často umělecký talent a cit pro krásu. Většinou jsou tito lidé úzce spjati s přírodou a ve volné krajině se cítí mnohem lépe než ve městě. Lze bez nadsázky říci, že také přírodě rozumějí mnohem lépe než většina ostatních lidí. Bývají oblíbeni mezi ostatními, neboť si zachovávají určitý životní nadhled, nikdy příliš nebaží po majetku a bývají i šikovní diplomaté v mezilidských vztazích. V kritických situacích se v nich někdy dosti nečekaně objeví až šílená odvaha a dokáží hájit své předem prohrané stanovisko s jistotou někoho, kdo má za sebou milionovou armádu. Tyto kladné vlastnosti jsou někdy vyvažovány určitou osamělostí a pocitem opuštěnosti, neboť vzhledem k dosti vysokým morálním nárokům na okolí nemívají příliš mnoho opravdových přátel. To u nich může někdy vést až k popudlivosti a zahořklosti. Ani v lásce nebývají tito lidé vždy plně uspokojeni a jen málokdy se splní jejich sen o široce rozvětvené a pevně spolu držící rodině. Svoji nespokojenost či hoře však dokáží většinou velmi dobře skrývat a ani přátelé nemusí o jejich vnitřním trápení vědět. Mezi lidmi topolu je nápadně vysoké procento spisovatelů a lékařů. Z významných lidí zde najdeme např. Paracelsa, Sigmunda Freuda, Henryka Sienkiewicze, Boženu Němcovou, ale i českého krále Jana Lucemburského. Až půjdete někdy kolem těchto vysokých a ušlechtilých stromů, vzpomeňte si na jejich vlastnosti. Topol jako strom dokáže být člověku velmi užitečný. Jeho dřevo sloužilo Keltům k výrobě dřeváků, někdy si z něj zhotovovali štíty, které potahovali kůží. Kůra z mladých stromů a jejich pupeny jsou poživatelné a v dobách nouze jistě zachránily nejednou rodinu před smrtí hladem. Léčivé účinky topolu nejsou dnes příliš známé, avšak již od dob Keltů si lidé z listů tohoto stromu dělali obklady na opruzeniny a z jeho pupenů, lněného oleje a včelího vosku zhotovovali výbornou mast na spáleniny. Topol měl podle tradic pomáhat lidem, které trápil malý vzrůst - tento strom nemá problémy s rychlým růstem!
Lidé Kaštanu
Kaštan je strom lidí, kteří se narodili v období:
15. 11. - 23. 11.
16. 5. - 24. 5.
Kaštan je strom houževnatě bojující o svůj prostor, okolí však dokáže štědře obdarovat svými plody i pohodou ve stínu jeho koruny. Lidé narození v jeho období mají hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a jsou schopni úporně bojovat o každou věc, kterou považují za správnou. Jsou však velmi rozvážní a nikdy se nenechají strhnout k ukvapeným rozhodnutím. Lidé zrození pod vládou kaštanu bývají považováni za umíněnce, kteří se své pravdě nezpronevěří ani za cenu vlastního zesměšnění. Není však pravda, že by to byli nesnesitelní tvrdohlavci, mívají totiž dosti často i smysl pro humor, který nejeden rozpor dokáže vyléčit. Jsou věrní svým zásadám a nikdy je nemění. To se pak projevuje i v lásce: nesnadno a nepříliš často se opravdu zamilují, jsou nároční ke svým partnerům, avšak jakmile se jednou pro někoho rozhodnou, neopustí ho už nikdy v životě. Tito lidé mají v podstatě dvě možné podoby osudu: buď se brzy dostanou velmi vysoko a pak žijí spokojený a většinou velmi užitečný život, nebo se neustále potýkají s mnoha překážkami a těžko si hledají své místo ve společnosti. Mezi známými osobnostmi narozenými v období kaštanu najdeme sochaře Auguste Rodina, fyzika Jamese C. Maxwella, astronoma Williama Herschela a také panovnici Marii Terezii. Kaštan byl vždy ceněný strom a hojně byl a je vysazován v parcích a zahradách. Je to strom, který doslova kypí energií, jíž obdarovává každého, kdo spočine pod jeho rozložitou korunou. Všimněme si, jak je dodnes oblíbeným stromem venkovských zahrad, kde si často lidé kolem jeho kmene postavili lavičku. Stejně tomu bývá i na návsích. Lesklé hnědé plody "koňského" kaštanu se nosí v kapse jako talisman a připisuje se jim ochranné působení na majitele. Trvá však pouze tak dlouho, pokud plod neztratí svůj lesk. Nejsilněji tak působí kaštany darované dítětem. Vyvařená kůra jírovce (což je druhý název kaštanu) sloužila jako koupel při poruchách prokrvení, neboť obsahuje látky, které zpevňují stěny cév a zlepšují prokrvení jemných vlásečnic. Výborná koupel se též odjakživa připravovala z plodů (koňských kaštanů), neboť pomáhá nemocným revmatismem a dnou. Kaštan obsahuje také látky, které chrání pokožku proti slunci. Ve starých dobách byl v našich zemích mnohem častější a Kelty i oblíbenější kaštan jedlý (Castanea sativa). Jeho plody jsou po upražení jedlé, navíc jeho dřevo je velmi trvanlivé a nenapadají je škůdci. Odvar z květů kaštanovníku jedlého měl prý osvobozující účinek, je určen pro lidi, kteří svoji situaci vidí jako bezvýchodnou a dlouho nenacházejí řešení. Kaštanu patří stejný znak oghamu, který je přiřazen vřesu, po němž je tento znak pojmenován (Ur). Lidé zrození v období kaštanu by měli vřes vnímat velmi kladně. Jistě jim bude chutnat i vřesový čaj, který má nádhernou medovou vůni.
Lidé Jasanu
Jasan je strom lidí, kteří se narodili v období:
24. 11. - 2. 12.
25. 5. - 2. 6.
Člověk narozený v období vlády jasanu mívá zpravidla v životě štěstí, což je však zejména proto, že patří mezi ty připravené, kterým štěstí přeje. Bývají to lidé pevní, ctižádostiví a velmi schopní. Vytčeného cíle dosahují zejména díky svým dobrým organizačním schopnostem a praktické předvídavosti. Bývají obdaření přirozenou inteligencí a snadno se učí novým věcem. Cílevědomost jim umožňuje, aby si i do vysokého věku udrželi mladistvý vzhled i fyzickou svěžest. Díky těmto vlastnostem se velmi často v životě stávají oporu pro ty, kteří u nich hledají ochranu. Díky své rozvážnosti a vynalézavosti dokáží nalézat řešení i v těch nejnepříznivějších obdobích. V milostném životě nebývají jasani nijak bouřliví milenci. Zato však jsou vždy spolehlivě věrní a v manželství bývají ideálními partnery. Jasani však mívají i některé negativní vlastnosti. V partnerství i přátelství bývají často dost nároční, nechtějí jen dávat, ale dost hledí na to, co od druhého mohou čekat. Někdy se tato vlastnost vyvine až do neskrývaného sobectví. Svůj majetek dovedou vždy dobře chránit a obhospodařovat. Dokáží si i hodně odříkat a velmi neradi se zadlužují, neboť nezávislost a svoboda rozhodování jsou jim nadevše. Velmi často však jednají pod dojmem víry, že bohatství jim přinese i štěstí. Není divu, že mezi zrozenci jasanu najdeme významné a dobré státníky jako byli John F. Kennedy a Charles de Gaulle. O příslovečné hloubavosti jasanů svědči i to, že mezi ně patřili matematik a zakladatel kybernetiky Norbert Wiener, vynálezce turbíny Viktor Kaplan a spisovatel Mark Twain. Botanický název Jasan ztepilý nedostal tento strom náhodou. Je to mohutný, statný strom, jehož koruna dosahuje až 45 metrů výšky. Jasan patří mezi naše největší stromy. Ze stromu přímo vyzařuje klid, majestátnost a opora. Je nasnadě, že se tento strom stal důležitým prvkem mnoha mytologií. V původní germánské mytologii byl dokonce stromem nejdůležitějším - známý Yggdrasil byl vesmírným stromem, jenž byl zasvěcen Odinovi. Germáni také věřili, že z jasanu se zrodil první muž, zatímco první žena vznikla z olše. V keltské mytologii byl jasan považován za mocného ochránce a léčitele. Světle hnědé jasanové dřevo je tvrdé, pružné a dobře odolává vodě. Proto Keltové z jasanu stavěli čluny, které byly považovány za obzvlášť bezpečné. Z jasanového dřeva se vyráběly také luky, šípy a později samostříly. Dnes se jasanové dřevo používá k výrobě lyží a sportovního náčiní, někdy také k výrobě nábytku. Druidové si dělali z jasanového dřeva své kouzelné pole. Hůlka nebo hůl z jasanu byla mocným ochranným a léčivým prostředkem, zejména když v ní byly vyryty další magické symboly. V lidové magii odjakživa platilo, že jasan dovede člověka zbavit mnoha neduhů již jen svou přítomností. Bývalo proto zvykem např. nemocné děti protahovat rozštěpem mladého jasanu. O tom, že se některé keltské zvyky dochovaly přes propast dvou tisíc let i u nás, se lze přesvědčit na nejednom příkladě. Sám jsem byl nedávno vyveden z míry, když mi jeden můj přítel při debatě o léčivých vlastnostech stromů řekl: "To se traduje u nás na Šumavě od nepaměti: když je někdo nemocný, dává se mu pod lůžko čerstvě nasekané jasanové dřevo - dělalo se to tak vždycky a pomáhá to!" A když jsme u těch dochovaných zvyků. Málokdo si dnes uvědomuje, že když chce, aby něco dobře vyšlo, aby se to nepokazilo a zaklepá přitom "na dřevo", používá vlastně prastarý keltský zvyk. Keltové totiž měli ke všem stromům ohromnou úctu a věřili, že v nich sídlí mocní duchové - klepání na dřevo mělo zprostředkovat ono přání těmto duchům. Klepalo se vždy třikrát, což je zase vzpomínka na trojí povahu většiny keltských božstev a trojku vůbec jaké na posvátné keltské číslo.
Lidé Habru
Habr je strom lidí, kteří se narodili v období:
3. 6. - 11. 6.
3. 12. - 11. 12.
Lidé narození v těchto obdobích se výborně uplatňují v profesích jako např. bankovní či státní úředník, nebo ve vojenských či policejních funkcích. Jsou to lidé, kteří mají ohromně vyvinutý smysl pro pořádek, odpovědnost a spravedlnost. Snadno se podřizují stanovenému pořádku, sami dbají na striktní dodržování zákonů i obecně přijatých pravidel. Ve všech svých životních úlohách se snaží čestně a poctivě obstát, nikdy se nedopouštějí lajdáctví, nikdy překážky neobcházejí. Z poctivého přístupu k plnění povinností však vyplývá jejich značná nerozhodnost a nedostatek vlastní iniciativy, často se totiž obávají vlastních chybných rozhodnutí. Habry neradi opouštějí vyšlapanou cestu a ověřené metody. Ve společnosti to bývají milí a příjemní lidé, kteří se nikdy neuchylují k podlému jednání. Jejich brzdou však je hluboce zakořeněná nedůvěra k lidem, které se nikdy nedokáží zcela zbavit a která jim ztrpčuje život. Ukáznění a pracovití habry mívají velmi rádi, jsou-li za svoji práci náležitě oceněni. Nejde jim ani tak o finance jako spíše o morální uznání. To však vede často ke ctižádosti, touze po slávě a kariéře. Úspěchy a vychvalování jiných v nich někdy vyvolávají závist, kterou pak dovedou špatně skrývat. V lásce vždy touží tito lidé poznat něco velkého, neobvyklého. Vždy se cítí velmi potěšeni náklonností opačného pohlaví. V manželství však bývají zpravidla věrní, neboť manželský slib a obecně přijatá společenská pravidla jsou jim téměř posvátná. Mezi habry najdeme mnoho lidí s uměleckými vlohami. Spojí-li se jejich umělecký talent s jejich příslovečnou pílí a sebekázní, pak není divu, že mezi nimi najdeme známé skladatele, jakými byli např. Robert Schumann či Bohuslav Martinů. Habr patří mezi původní a velmi hojné dřeviny, vyskytující se v Čechách v původních porostech již od posledních ledových dob. Bohužel na mnoha místech byl dnes téměř vytlačen a to je velká škoda. Habr je statný strom s vysokou nepravidelně klenutou korunou. Jeho kmen i spodní větve mají charakteristický vzhled, vypadají jakoby svalnaté. Možná proto, položíte-li ruku zejména na nějaký starší vzrostlý habr, můžete jasně cítit, že je to živá bytost. Habr má vynikající harmonizující vliv na lidi, zdržující se pod jeho korunou. Pokud vás čeká nějaká důležitá práce nebo činnost, k níž budete potřebovat mnoho duševních sil a schopnost soustředění pouze na jednu věc, dodá vám je právě habr. Stejný znak oghamové abecedy jako habru náleží i platanu. znamená to, že lidem narozeným v uvedeném období je platan stromem stejně blízkým jako habr. Platan dnes můžeme často nalézt v parcích, kde je oblíbeným stromem, možná právě pro svůj harmonizující vliv. Další rostlinou tohoto znamení je zimolez (kozí list), jehož starokeltský název (Uilen) nese i příslušný znak oghamu. Zimolez je odedávna používaná bylina, jejíž sušený květ je díky antimikrobiálním účinkům vynikajícím prostředkem proti všem zánětům. Květy zimolezu prý přitahují peníze a jakýkoli přímý kontakt s rostlinou (stejně jako u habru) prý zvyšuje psychické schopnosti.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.